Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)
Znaleziono wszystkich: 257
Naruszeniemandat (zł)
1. Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściach dla pieszych 50
2. Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych100
3. Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi100
4. Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni 50
5. Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych 50
6. Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze zabudowanym 50
7. Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze niezabudowanym100
8. Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50
9. Przebieganie przez jezdnię 50
10. Chodzenie po torowisku 50
11. Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie100
12. Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza 50
13. Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 50
14. Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 50
15. Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50
16. Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych 50
17. Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów 50
17a. Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, ... 50,
100
18. Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu150
19. Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem100
20. Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem250
21 Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy100
22. Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci150
23. Przewożenie dziecka w pojeździe w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera150
24. Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa100
25. Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem100
26. Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym100
27. Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem150
28. Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem200
29. Wjeżdżanie na pas między jezdniami100
30. Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego150
31. Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze150
31. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h200,
250,
300
32. Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego300
33. Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu300
34. Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym200
35. Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego200
36. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h 50
37. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11-20 km/h 50,
100
38. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-30 km/h100,
150,
200
40. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41-50 km/h300,
350,
400
41. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej400,
450,
500
42. Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie100,
150,
200,
250,
300
43. Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 50,
100,
150,
200
44. Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi200
46. Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić200,
250,
300,
350,
400
47. Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych200
48. Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru200
49. Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem150
50. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu250
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Polityka Prywatności