Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)
Znaleziono wszystkich: 172
Naruszeniemandat (zł)
18. Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu150
19. Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem100
20. Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem250
21 Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy100
22. Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci150
23. Przewożenie dziecka w pojeździe w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera150
24. Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa100
25. Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem100
26. Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym100
27. Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem150
28. Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem200
29. Wjeżdżanie na pas między jezdniami100
30. Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego150
31. Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze150
31. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h200,
250,
300
32. Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego300
33. Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu300
34. Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym200
35. Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego200
36. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h 50
37. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11-20 km/h 50,
100
38. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-30 km/h100,
150,
200
40. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41-50 km/h300,
350,
400
41. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej400,
450,
500
42. Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie100,
150,
200,
250,
300
43. Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 50,
100,
150,
200
44. Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi200
46. Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić200,
250,
300,
350,
400
47. Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych200
48. Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru200
49. Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem150
50. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu250
51. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu500
52. Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu250
53. Utrudnianie ruchu podczas cofania 50,
100,
150,
200
54. Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach200
55. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi200
56. Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi200
57. Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu250
58. Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania250
59. Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia300
60. Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi300
61. Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach300
62. Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi300
63. Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu300
63a. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony200
64. Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym350
65. Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia100
66. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym300
67. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu350
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Oznacza kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.
T-34 tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną.
Oznacza miejsce, w którym kończy się droga ekspresowa. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka podająca odległość do miejsca, w którym kończy się droga.
Polityka Prywatności