Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)
Znaleziono wszystkich: 11
Naruszeniemandat (zł)
85. Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem250
86. Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe250
87. Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach250
88. Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony250
89. Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego250
90. Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)250
91. Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania100
92. Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym150
93. Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego150
94. Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym100
95. Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 50
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Oznacza kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.
Znak ten oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają pełnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu.
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich
Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej.
Znak ten umieszcza się na drodze, której część jest zamknięta dla ruchu drogowego. Wskazuje on trasę najbliższego dogodnego objazdu tego odcinka
Polityka Prywatności