Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)
Znaleziono wszystkich: 22
Naruszeniemandat (zł)
155. Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym300
156. Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim200
157. Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych200
158. Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne100
159. Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 50
160. Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi100
161. Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem100
162. Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe200
163. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież200
164. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone 50
165. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem200
165a. Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci200
165b. Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób 50
166. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby200
167. Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych200
168. Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych200
169. Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego100
170. Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 50
171. Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem 50,
100,
150,
200,
250,
300
172. Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji100
173. Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany100
174. Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym100
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Polityka Prywatności