Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)
Znaleziono wszystkich: 7
Naruszeniemandat (zł)
186. Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnienia do kierowania pojazdami500
187. Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu300
187a. Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia200
188. Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym100
189. Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów (50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów) 50,
100,
150,
200,
250
189a. Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu500
189b. Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka300,
350,
400,
450,
500
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Polityka Prywatności