Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)
Znaleziono wszystkich: 93
Naruszeniemandat (zł)
2. Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych100
3. Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi100
7. Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze niezabudowanym100
11. Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie100
17a. Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, ... 50,
100
19. Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem100
21 Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy100
24. Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa100
25. Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem100
26. Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym100
29. Wjeżdżanie na pas między jezdniami100
37. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11-20 km/h 50,
100
38. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-30 km/h100,
150,
200
42. Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie100,
150,
200,
250,
300
43. Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 50,
100,
150,
200
53. Utrudnianie ruchu podczas cofania 50,
100,
150,
200
65. Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia100
74. Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku100
78. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy100
81. Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi ...100
82. Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych100
83. Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym100
84. Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza100
91. Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania100
94. Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym100
100. Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów100
104. Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni100
105. Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem100
107. Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi100
125. Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu100,
150,
200,
250,
300
126. Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego100
128. Zatrzymywanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi100,
150,
200,
250,
300
130. Zatrzymywanie pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię100
131. Zatrzymywanie pojazdu na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni100
132. Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania100
133. Zatrzymywanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni100
134. Zatrzymywanie pojazdu na pasie między jezdniami100
135. Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości100
136. Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu100
137. Zatrzymywanie pojazdu na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru100
139. Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku100
140. Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej100
142. Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd100
143. Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu100
144. Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską100
145. Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone100
148. Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu100
149. Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej100
153. Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych100
154. Używanie „szperacza” podczas jazdy100
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Polityka Prywatności