Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)
Znaleziono wszystkich: 31
Naruszeniemandat (zł)
20. Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem250
31. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h200,
250,
300
42. Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie100,
150,
200,
250,
300
46. Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić200,
250,
300,
350,
400
50. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu250
52. Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu250
57. Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu250
58. Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania250
77. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym250
85. Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem250
86. Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe250
87. Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach250
88. Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony250
89. Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego250
90. Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)250
121. Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone250
125. Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu100,
150,
200,
250,
300
128. Zatrzymywanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi100,
150,
200,
250,
300
141. Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym150,
200,
250,
300
146. Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m200,
250,
300
151. Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności150,
200,
250,
300
171. Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem 50,
100,
150,
200,
250,
300
180. Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego100,
150,
200,
250,
300
189. Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów (50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów) 50,
100,
150,
200,
250
200. Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach200,
250,
300,
350,
400,
450,
500
201. Niestosowanie się do znaków: B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”, B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lub B-7 ...250
202. Niestosowanie się do znaków: B-13 do B-14 „zakaz wjazdu...”250
203. Niestosowanie się do znaków: C-12 „ruch okrężny”250
213. Niestosowanie się do znaków: C-1 do C-11 „nakaz jazdy...”250
234. Niestosowanie się do znaków: F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania”250
241. Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym250,
300,
350,
400,
450,
500
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Polityka Prywatności