Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)
Znaleziono wszystkich: 15
Naruszeniemandat (zł)
40. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41-50 km/h300,
350,
400
41. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej400,
450,
500
46. Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić200,
250,
300,
350,
400
181. Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu (100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób)100,
200,
300,
400,
500
182. Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji (100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę)100,
200,
300,
400,
500
189b. Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka300,
350,
400,
450,
500
190. Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego400
200. Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach200,
250,
300,
350,
400,
450,
500
200c. Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych: B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”400
200d. Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych: B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni ...”400
200e. Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych: B-39 „strefa ograniczonego postoju”400
216. Niestosowanie się do znaków: C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”400
240. Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione300,
350,
400,
450,
500
241. Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym250,
300,
350,
400,
450,
500
242. Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka350,
400,
450,
500
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Polityka Prywatności