Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

70. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 11:41:58

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Znak AT-5 „ruch kolizyjny" ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją.
Informuje ona o wjeździe do dzielnicy miasta, której nazwa jest podana na tablicy.
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Polityka Prywatności