Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

80. Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 12:14:44

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Zakaz wjazdu pojazdów, w których nacisk jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy na znaku.
Polityka Prywatności