Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

82. Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 12:13:08

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Zabrania kierującym pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich
Polityka Prywatności