Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

83. Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 12:15:09

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
Polityka Prywatności