Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

234. Niestosowanie się do znaków: F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania”


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 08:54:15

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Znak F-2a „granica państwa" informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
Uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
Polityka Prywatności