Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

215. Niestosowanie się do znaków: C-14 „prędkość minimalna”


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 08:51:18

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.
Informuje o miejscu, w którym znajduje się punkt opatrunkowy lub apteczka pierwszej pomocy. Apteczki pierwszej pomocy znajdują się najczęściej w przydrożnych budynkach.
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Polityka Prywatności