Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

219. Niestosowanie się do znaków: P-2 „linia pojedyncza ciągła”


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 08:55:58

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Zobowiązuje kierującego do jazdy z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Polityka Prywatności