Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

219. Niestosowanie się do znaków: P-2 „linia pojedyncza ciągła”


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 08:55:58

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się policja.
Informuje ona o wjeździe do dzielnicy miasta, której nazwa jest podana na tablicy.
Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.
Polityka Prywatności