Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

225. Niestosowanie się do znaków: P-21 „powierzchnia wyłączona”


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 08:56:54

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Polityka Prywatności