Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

225. Niestosowanie się do znaków: P-21 „powierzchnia wyłączona”


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 08:56:54

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.
Polityka Prywatności