Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

225. Niestosowanie się do znaków: P-21 „powierzchnia wyłączona”


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 08:56:54

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Oznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.
Znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości" stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami o lokalizacji urządzeń rejestrujących działających samoczynnie, kontrolujących i rejestrujących prędkość ruchu pojazdów.
Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.
Polityka Prywatności