Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

227. Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 08:58:57

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Oznacza kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Polityka Prywatności