Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

220. Niestosowanie się do znaków: P-3 „linia jednostronnie przekraczalna”


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 08:57:15

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Polityka Prywatności