Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

221. Niestosowanie się do znaków: P-4 „linia podwójna ciągła”


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 08:57:46

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów silnikowych ciągnących przyczepy. Nie dotyczy on pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.
Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
Polityka Prywatności