Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

221. Niestosowanie się do znaków: P-4 „linia podwójna ciągła”


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 08:57:46

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Znak R-4 „informacja o szlaku rowerowym” wskazuje rodzaj szlaku rowerowego. Umieszczona pod znakiem R-4 tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
Na znaku R-4 w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Polityka Prywatności