Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

232. Niestosowanie się do znaków: P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 08:55:18

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich
Informuje o miejscu w którym znajduje się parking zadaszony.
Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.
Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
Znak ten oznacza uchylenie działania następujących znaków zakazu: Zakaz wyprzedzania, Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, Zakaz zawracania, Zakaz używania sygnałów dźwiękowych, Ograniczenie prędkości.
Polityka Prywatności