Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

25. Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 10:29:11

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku
Polityka Prywatności