Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

32. Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 10:26:09

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Polityka Prywatności