Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

32. Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 10:26:09

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Oznacza miejsce przeznaczone do postoju lub parkowania pojazdów silnikowych. W przypadku, gdy wyznaczenie postoju na chodniku lub jezdni jest inne, niż równolegle do jej krawędzi, to sposób ten jest przedstawiony na odpowiedniej tabliczce (patrz: Tablice dodatkowe).
Zabrania wjazdu na drogę samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, siodłowych oraz pojazdów wolnobieżnych. Znak ten dotyczy także pojazdów specjalnych o masie przekraczającej 3,5 tony, chyba że znak określa większą masę pojazdu.
Polityka Prywatności