Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

47. Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 10:52:31

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Polityka Prywatności