Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

96a. Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 13:00:02

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Znak ten informuje kierującego o wjeździe na autostradę. Po autostradzie mogą się poruszać wyłącznie pojazdy samochodowe, które na poziomej drodze mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep.
Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
Oznacza zakaz ruchu motocykli.
Na znaku R-4b w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy. Umieszczona pod znakiem R-4b tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
Polityka Prywatności