Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

5. Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 10:19:56

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Polityka Prywatności