Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

17. Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 10:17:10

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Znak F-2a „granica państwa" informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
Uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
Polityka Prywatności