Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

17. Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 10:17:10

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku.
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Polityka Prywatności