Mandaty

Taryfikator mandatów uwzględnia zmiany z kwietnia 2015 roku

obszar
mandat (zł)

40. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41-50 km/h

mandat (zł): 300, 350, 400


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 10:43:12

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
www.isap.sejm.gov.pl
Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
Zakaz wjazdu pojazdów, w których nacisk jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy na znaku.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Polityka Prywatności